WELKOM

'wij creëren ruimte voor een duurzaam leven'

“LOOP DEVELOPMENT ONTWIKKELT DUURZAME GEZONDE GEBOUWEN EN GEBIEDEN MET DE FOCUS OP WONEN”

Iedereen heeft behoefte aan een gezonde, comfortabele en duurzame woon- en leefomgeving.

Als ontwikkelaar voelen wij ons verantwoordelijk om gebouwen en gebieden te ontwikkelen die niet alleen voldoen op het moment van oplevering maar zichzelf staande houden in de tijd.

Hierbij streven wij naar 100% duurzaam.

'MEER WAARDE'

“MEER WAARDE DOOR MEER WAARDERING”

Wij geloven niet in maximale winst op de korte termijn maar in duurzaam rendement op de lange termijn voor alle betrokken partijen: van gemeente, corporatie of belegger tot huurder of koper.

Vastgoedontwikkeling is voor ons dan ook geen doel op zich maar een manier om waardevast te investeren in het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

Onze filosofie en ambitie zijn gebaseerd op de volgende vier pijlers:

1. Een gezond woon- en leefklimaat
2. Aanpasbare en demontabele gebouwen
3. Duurzaam materiaal gebruik
4. Energiezuinig en energieneutraal bouwen

'SUCCESVOL ONTWIKKELEN'

“DE SLEUTEL TOT SUCCESVOL DUURZAAAM ONTWIKKELEN LIGT IN HOE WIJ DUURZAAM BOUWEN”

Om onze vier pijlers te verwezenlijken denken en doen wij het anders met betrekking tot hoe wij ontwikkelen.

Maar vooral, ook anders met betrekking tot hoe wij bouwen.

Door eigen onderzoek en productontwikkeling hebben wij de bouwtechnische randvoorwaarden van het ultieme duurzame product gedefinieerd en daarbij de bestaande materialen, systemen en productiemethoden gezocht die hieraan voldoen.

“WIJ CREËREN RUIMTE VOOR EEN DUURZAAM LEVEN”

Wij hebben de maximale ontwikkel- en ontwerpvrijheid gecreëerd zonder concessies te hoeven doen aan de vier door ons gedefinieerde duurzaamheid pijlers.

Op deze manier ontwikkelen wij vernieuwende typologieën in bijzondere materialen die op alle schaalniveaus kunnen worden aangepast aan de veranderende behoeften van haar gebruikers en de ontwikkelingen in onze samenleving.

Wij creëren hiermee eigentijdse, unieke gebouwen met een duidelijke identiteit en toegevoegde waarde voor de eigenaar, gebruiker en omgeving.

'SAMEN WERKEN'

“SAMENWERKEN AAN AMBITIES”

Voor ons zijn allerlei vormen van samenwerking mogelijk; als initiator, adviseur, gedelegeerd opdrachtgever of in co-creatie.

Ambities verwezenlijk doe je niet alleen. Wij doen dit dan ook graag samen met onze partners, opdrachtgevers, gemeenten, beleggers, corporaties en coöperatieve particuliere opdrachtgevers.

Succesvol samen werken is voor ons persoonlijk contact, respect voor elkaar, openheid, delen, luisteren, elkaar uitdagen anders te kijken en het gemeenschappelijke doel centraal te houden. Hierbij nemen wij ons uitgebreide netwerk mee en zetten onze gedegen kennis van de markt en technieken in.

Wij verleggen graag grenzen om tot betere projecten en resultaten te komen en wijken daarbij af van de gebaande paden van de conventionele stedelijke ontwikkeling.

Wij gaan voor lange termijn relaties, zijn laagdrempelig, open, direct en bovenal betrokken.

CONTACTGEGEVENS

Loop Development BV

Soeverein 16
3817HT Amersfoort

Vennelaan 4
5062 SR Oisterwijk

CONTACTFORMULIER

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht